Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Aktualności oraz wydarzenia


Aktualne wydarzenia związane z Domem Zakonnym Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

Czas jubileuszu to zawsze chwila wielkiego dziękczynienia i uwielbienia oraz prośby o siły na następne lata. Jubileusz dane jest przeżywać Jubilatkom w szczególnym czasie – w Roku Miłosierdzia. Posługa Siostry Marii Blandy obchodzącej jubileusz 60-lecia i Siostry Marii Katarzyny, która obchodzi jubileusz 50-lecia w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza to - posługa miłosierdzia w wielu miejscach i wśród wielu ludzi.

Postać znana w Cieszynie każdemu, kogo dotknęła choroba bliskiej osoby, kto musiał się zmierzyć ze starością rodziców, czy dziadków, kto w swoim strapieniu szukał pomocy... Siostra Aniela Szmuk – boromeuszka1, siostra miłosierdzia.

Siostra Aniela – Amalia Agata Szmuk przyszła na świat 9 czerwca 1912 roku w Moszczenicy w powiecie wodzisławskim. Ojciec Stanisław był rolnikiem, matka Berta z domu Ranoszek zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza: O powstanie placówki cieszyńskiej usilnie zabiegała Matka Helena Tichy. Udało jej się to dzięki pomocy ówczesnego generalnego wikariusza, ks. Franciszka Śniegonia, który również zatroskany był brakiem opieki nad młodzieżą. Pierwsze siostry, pod opieką s. Zofii Watteyne, przybyły do Cieszyna na początku 1876 roku. Ich zadaniem było przygotowanie do użytku zakupionej kamienicy przy Górnym Rynku nr 6...

W 130. rocznicę śmierci Matki Heleny Tichy, Siostry Boromeuszki spotkały się w kaplicy pod wezwaniem Świętej Rodziny w Cieszynie, by wspólną modlitwą uczcić pamięć - pierwszej Generalnej Przełożonej Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza na Śląsku.