Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie

Podziękowanie dla społeczności akademickiej


Serdecznie dziękujemy za czynne włączenie się do akcji zbiórki artykułów chemicznych na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie.

Cieszymy się, że są osoby, którym los naszych Podopoiecznych nie jest obojętny.

mgr Katarzyna Jendrzejczak
z-ca Dyrektora
ds. administracyjno-kadrowych