Dzienny ośrodek aktywności seniora

Dzienny ośrodek aktywności seniora

W terminie od 2.02.2012 r. do 29.06.2012r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pod nazwą „Dzienny Ośrodek Aktywności Seniora”. Projekt został dofinansowany przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową nr 8/2012.

Celem projektu było wsparci grupy osób starszych, samotnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozumianych jako:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, w szczególności takich jak:
   • dbałość o higienę i wygląd,
   • utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, w Ośrodku oraz ze społecznością lokalną ,
   • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego.
  2. Interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
   • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
   • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury.
  3. Pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych.
  4. wspieranie i pomoc w szukaniu informacji o dodatkowych zajęciach.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu:
  1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby.

Zajęcia odbywały się w środy i piątki. Wśród proponowanych atrakcji każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Proponowano między innymi muzykoterapię, biblioterapię, filmotekę, szkółkę tańca towarzyskiego, prelekcje, relaksację, kącik poezji, mały teatr, gry planszowe, zajęcia rekreacyjne, spacery, wycieczki, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne, pikniki, itp.

W zajęciach uczestniczyło 16 osób. Projekt skierowany był zarówno do kobiet, jak i mężczyzn w wieku od 50 lat, mających status rencisty lub emeryta – mieszkańców gminy Cieszyn. Wśród osób kwalifikujących się do udziału w projekcie byli m.in. podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie – osoby z niskimi świadczeniami, które zostały wskazane przez pracowników socjalnych. Osoby kwalifikujące się do dziennego pobytu w Ośrodku to osoby sprawne fizycznie (poruszającymi się o własnych siłach) i intelektualnie oraz wydolne w samoobsłudze i w czynnościach fizjologicznych.

Wyposażenie

Do dyspozycji Seniorów udostępnione zostały pomieszczenia:

Ponadto uczestnicy zajęć mogli korzystać z ogrodu wyposażonego w ławeczki i parasole.