JESIENNIE SENIORALIA – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW

Aktualnie realizowany przez Stowarzyszenie projekt pod nazwą „Jesienne Senioralia – warsztaty aktywizujące dla Seniorów”. Projekt został dofinansowany przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową nr 15/2012.

Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu w wyznaczone dni miesiąca w godzinach od 800-1500. Projekt dofinansowany przez Gminę Cieszyn przewidywał udział 20 osób, jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Cieszyna projektem ostatecznie z zajęć korzystało 33 osoby, których koszt uczestnictwa pokryty został ze środków Stowarzyszenia.

Uczestnicy pozostawali pod opieką wykwalifikowanego personelu.

Mogli zmierzyć sobie poziom cukru we krwi oraz ciśnienie krwi. Posiłki planowane były z dietetykiem, dostosowane do diety każdego z uczestników indywidualnie.

Seniorzy mogli korzystać z zajęć muzykoterapii, biblioterapii, filmoteki, szkoły tańca towarzyskiego, prelekcji, relaksacji, kącika poezji, małego teatru, gier planszowych i zajęć rekreacyjnych, spacerów, wycieczek, warsztatów fotograficznych, warsztatów plastycznych.

W ramach celów projektu najważniejszymi były:

STAŁE PUNKTY RAMOWEGO PLANU DNIA OBEJMOWAŁY:

W RAMACH PROJEKTU ZAPROPONOWANO RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

RAMOWY PLAN DNIA podczas realizacji proponowanego projektu będzie wyglądał następująco: