Stowarzyszenie SILOE IN NOBIS

Ogólnie o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny „SILOE IN NOBIS” prowadzi działalność w zakresie:

Działamy również na rzecz wspierania osób starszych, niepełnosprawnych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Numer konta dla osób chcących wesprzeć działalność Stwoarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 1781 1300 0720 0100 4136 0800 01

AKTUALNOŚCI

ZREALIZOWANE PROJEKTY: