Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie

Adres:

ul. Górny Rynek 6

43-400 Cieszyn

tel. 33/8521210 lub 33/8520321

e-mail: cieszynzol@poczta.onet.pl

Konto:

ING Bank Śląski o/Cieszyn: 98 1050 1083 1000 0001 0075 8135

Dyrektor zakładu:

Siostra M.Fabiana - mgr Janina Izydorczyk

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi  pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, wymagających jednak  profesjonalnej, całodobowej opieki oraz  pielęgnacji i kontynuacji leczenia.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle chorych.

Pobyt długoterminowy.

Placówka o profilu ogólnym może przyjąć osobę wymagającą całodobowej opieki i pielęgnacji w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie samoobsługi wg skali Barthel otrzymała 40 pkt lub mniej.

WARUNKI TECHNICZNE

Placówka przeznaczona jest dla 140 osób

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, poręcze, uchwyty (całkowity brak barier)

Pokoje: 1 – osobowe, 2 - osobowe, 3 - osobowe i wieloosobowe

Wyżywienie: całodobowe z uwzględnieniem i zastosowaniem diet

Warunki bytowe: jadalnia, pokój dziennego pobytu, gabinet pielęgniarsko – zabiegowy, pracownia terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna

Teren wokół domu: ogród

Lokalizacja domu: centrum miasta

Dodatkowe walory domu: położenie wprawdzie w centrum miasta, jednak usytuowanie wszystkich budynków tworzy miłe zaciszne. Duże podwórko zkilkoma placami zieleni i pięknym ogrodem.Zapewniona opieka duszpasterska oraz całodzienny dostęp do kaplicy.

OPIEKA MEDYCZNA, REHABILITACJA, TERAPIA

Opieka lekarska: lekarz prowadzący jest dostępny od poniedziałku do piątku oraz na  żądanie całodobowo. Lekarze specjaliści według umówionych wizyt.

Opieka pielęgniarska: całodobowa.

Rehabilitacja w placówce według zleceń lekarskich i harmonogramu pracy.

Rodzaje rehabilitacji: usprawniająca – ćwiczenia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy.

Sprzęt rehabilitacyjny: UGUL, rotory, rowerki, poręcze do nauki chodzenia, bieżnie, stepery, vioform itp.

Terapia zajęciowa od poniedziałku do piątku wg harmonogramu pracy

Rodzaje terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby, do jej stanu psycho – fizycznego, prace ręczne, słuchanie muzyki, malowanie, wyklejanie.

Nie pobiera się opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rodzaj odpłatności: 70% świadczeń

Tryb kierowania do ZOL:

Wszystkie dokumenty do pobrania są w formacie pdf.

W wypadku rezygnacji z miejsca prosimy o kontakt telefoniczny

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor  Zakładu  wraz z lekarzem zgodnie z wytycznymi NFZ w oparciu o wymaganą dokumentacje.

Tryb przyjmowania wedłu kolejności zgłoszeń